8. Častá návštěva ve školce - bukvice jsou velkým lákadlem