Jdi na obsah Jdi na menu

Rychlerostoucí topoly

Jak to všechno začalo

První řízky topolů jsem si dovezl do Lesní školky Nekoř na jaře roku 2002    z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Kunovicích          u Uherského Hradiště.

Dalším pracovištěm v ČR, které se zabývá problematikou RRD, je VÚKOZ   v Průhonicích.

Následující rok jsem se zúčastnil celodenního semináře ohledně problematiky pěstování rychlerostoucích energetických dřevin, který se konal též v Kunovicích.

Jelikož mě toto téma hodně zaujalo a chtěl jsem se dozvědět co nejvíce, abych mohl rychlerostoucí japonské topoly správně pěstovat, dalšího semináře jsem se zúčastnil v roce 2011 v Bítovanech.

V Hradci Králové se každý rok pořádá Energetické fórum a Teplárenské dny, kterých jsem se také již několikrát zúčastnil.

Řízky japonských topolů na výsadbu matečnic jsem ještě dokupoval na jaře roku 2004 a 2010.

Od té doby pěstuji rychlerostoucí japonské topoly...

 

Vážným zájemcům umožním prohlídku plantáže rychlerostoucích topolů o velikosti 1,5 ha s výkladem.

 

Bližší informace o pěstování topolů najdete v rubrice O pěstování topolů:

www.stromkynekor.cz/clanky/rychlerostouci-topoly/o-pestovani-topolu

 

Informace o druzích (klonech) rychlerostoucích topolů najdete v rubrice Druhy (klony) topolů:

www.stromkynekor.cz/clanky/rychlerostouci-topoly/druhy--klony--topolu

 

Prodej řízků a sazenic (je možno také zaslat na dobírku):

Řízky prodáváme na jaře, sazenice celoročně.    

Matečnice jsou pod kontrolou Státní rostlinolékařské správy v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb.

Více o cenách řízků a sazenic rychlerostoucích topolů najdete v rubrice Ceník topolů:

http://www.stromkynekor.cz/clanky/rychlerostouci-topoly/cenik-topolu/

 

Fotoalbum japonských topolů najdete v rubrice Fotoalbum - Rychlerostoucí topoly:

http://www.stromkynekor.cz/fotoalbum/rychlerostouci-topoly/

 

Podívejte se, co o rychlerostoucích topolech vysílala televize ve zprávách:

www.youtube.com/watch