Jdi na obsah Jdi na menu

O pěstování topolů

Jak správně pěstovat rychlerostoucí topoly? Kdy vysazovat?            Kde je možné topoly pěstovat?

Odpovědi najdete v této rubrice....

 

Co je japonský topol?

Jedná se o křížence topolu černého (Populus nigra), rostoucího u nás         v Evropě a topolu maximovičova (Populus maximoviczii),            pocházejícího z ostrova Sachalin.

Japonský topol byl vyšlechtěn na vysokou produkci dřevní hmoty při velmi dobrém růstu. Přírůst hmoty je až pětinásobný proti klasickým dřevinám.  Jde o nejrozšířenější pěstovanou rychlerostoucí dřevinu.

 

Za jakým účelem japonský topol pěstujeme?

Hlavně pro jeho dřevní hmotu a to buď na polena, nebo na výrobu energetické štěpky.

Podle toho přizpůsobíme spon při výsadbě a také následné sklizně.            U štěpky je to po 3 letech a u polen po 4 - 6 letech.

Význam topolů se násobí tím, že po vyřezání od pařezu znovu obroste (výmladkovost) a to ještě větší intenzitou. Toto můžeme několikrát zopakovat. Životnost je 20 - 25 let.

Topolové dřevo též nachází uplatnění v dřevozpracujícím průmyslu. 

 

Kdy vysazovat?  

Vysazujeme na jaře dřevité řízky (cca 20 - 25 cm), nebo sazenice                 s kořenovým balem (velikost 50 - 150 cm).

Kořenáče můžeme vysazovat celoročně.

 

Jaký spon zvolit?

U výsadby pro sklizeň kmenů sázíme řady po 1,6 - 2 m, v řadě je vzdálenost řízků od sebe 0,8 - 1 m (na 1 ha cca 7 000 ks řízků).

U výsadby na štěpku sázíme řady po 1,5 m, v řadě je vzdálenost řízků       od sebe 0,3 - 0,5 m (na 1 ha cca 13 000 ks řízků).

Spon můžeme také přizpůsobit své mechanizaci, kterou budeme používat  při údržbě a sklizni.

 

Kde všude topoly pěstovat?

Topoly můžeme pěstovat na orné půdě, nebo na travním porostu. Vyplatí se nám kvalitní podzimní příprava: Ornou půdu zoráme a následně uvláčíme. Travní porost posečeme a na jaře herbicidem zbavíme trávy. 

Topoly jsou vedeny jako zemědělská plodina, nikoliv jako založení lesního porostu, proto legislativa pro založení porostu topolů je nesrovnatelně jednodušší.

Pro povolení potřebujeme pouze požádat na místně příslušném pověřeném úřadě orgán ochrany přírody a krajiny. Zde nám to zpravidla povolí, pokud nejde o chráněnou krajinnou oblast.

Zde doložíme, o jaký klon se jedná a zaručíme se, že k obmýtí bude docházet nejpozději do 7 - 8 roku, aby nedošlo k vykvetení a následnému rozšíření nepůvodní dřeviny do okolní krajiny.